Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Công ty cổ phần đầu tư công nghệ ABAHA Việt Nam
Số tài khoản : 045100024xxxx
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : Công ty cổ phần đầu tư công nghệ ABAHA Việt Nam
Số tài khoản : 1903378242xxxx
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : Công ty cổ phần đầu tư công nghệ ABAHA Việt Nam
Số tài khoản : 002100025xxxx
Chi Nhánh Hà Nội
Đăng ký nhận ưu đãi từ OnlineBooking: